SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKNOVOSTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokacije zelenih otoka

Spremnici za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla.. na javnoj površini nalaze se na slijedećim lokacijama:

1. Baćindol
2. Banićevac
3. Cernik – Frankopanska (Kod crpne stanice)
4. Cernik – Frankopanska (Dvorište općine)
5. Cernik – Potočna
6. Cernik – Đurićeva
7. Cernik – Ulica Sv. Roka
8. Cernik – Dvorac
9. Cernik - Požeška
10. Cernička Šagovina
11. Giletinci
12. Šumetlica
13. Opatovac
14. Podvrško
webmaster
Copyright © 2019 Općina Cernik, designed by "II"