SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKKOMUNALNI REDAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunalni redar
 
 
 
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU___________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"