SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKPROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Cernik
21.8.2014.
Općina Cernik podupire ugradnju energetski učinkovite stolarije i fasada na obiteljskim kućama te je s tim ciljem u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisala Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Cernik.

Naime, ovim projektom sufinancirat će se mjere energetske učinkovitosti tj. troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade), energetski učinkovite vanjske stolarije te energetski učinkovitog sustava grijanja i prozračivanja u kućanstvima na području Općine Cernik.

Natječaj je raspisan 21. kolovoza 2014. godine te objavljen na službenoj internetskoj stranici www.cernik.hr, a prijave će se zaprimati 60 dana od dana objave. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava mogu ostvariti fizičke osobe na postojećoj obiteljskoj kući u osobnom vlasništvu ili vlasništvu člana/članova uže obitelji s prebivalištem na adresi obiteljske kuće.

Pojedini korisnik može ostvariti sufinanciranje u iznosu 82,50% prihvatljivih troškova tj. u maksimalnom iznosu od 61.875,00 kn, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 80%, a Općina Cernik 2,5% troškova.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:

Općina Cernik, Frankopanska 117, 35404 Cernik, uz naznaku: „PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA– NE OTVARATI“, Rok za dostavu prijava je 60 (šezdeset) dana od dana objave.

Cjelovit tekst natječaja i prateće obrasce možete pronaći u prilogu.

Priloženo:

NATJEČAJ

PRAVILNIK

PRILOG 1 - prijavni obrazac

PRILOG 2 - izjava prijavitelja

PRILOG 3 - zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja


 
Konačna bodovna lista - sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
2.12.2014.
Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Cernik od 25.08.2014. godine donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja.


OPŠIRNIJE – BODOVNA LISTA
 

 
Neslužbena bodovna lista - sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
19.11.2014.
Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Cernik donijelo je Neslužbenu bodovnu listu.

OPŠIRNIJE – NESLUŽBENA BODOVNA LISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"