SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKPROSTORNI PLAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostorni plan Općine Cernik
 
 
Službeni glasnik Općine Cernik - broj 8 - 18.12.2017.
 
PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK
 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 4. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK
 
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK
 
IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK
 
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK
 
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE CERNIK I IZMJENA I DOPUNA
 
I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE CERNIK
 
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE CERNIK
 
II- IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA - PRIJEDLOG PLANA
 
PROSTORNI PLAN OPĆINE CERNIK
 
Izmjene i dopune UPU zone gospodarske namjene Cernik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2019 Općina Cernik, designed by "II"