SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKODLUKE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odluke Općine Cernik
 

 
 
o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada______________________________
 
Odluka o preuzimanju poslovnih udjela Odlagališta________________________________________________________________________________________________
 
Pravilnik o unutarnjem redu jedistvenog upravnog odjela__________________________________________________________________________________________
 
o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu_______________________________________________________
 
Odluka o pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete_____________________________________________________________________________________
 
Plan prijema 2019. godina_________________________________________________________________________________________________________________________
 
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade Općina Cernik-1_______________________________________________________________________________________
 
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade Općina Cernik__________________________________________________________________________________________
 
Odluka o unutarnjem redu Općine Cernik_____________________________________________________________________________________________________________
 
Odluka o pružanju usluge odvoženja komunalnog otpada - izmjene i dopune____________________________________________________________________________
 
Odluka o komunalnoj naknadi Općine Cernik_2________________________________________________________________________________________________________
 
Odluka o komunalnoj naknadi________________________________________________________________________________________________________________________
 
ODLUKU o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Cernik _____________________________________________________________________
 
Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Cernik za financiranje političkih stranaka Općine Cernik u 2018. godini_________________________
 
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada____________________________________________
 
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada______________________________________________
 
Odluka o imenovanju trga u naselju Cernik__________________________________________________________________________________________________________
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Cernik___________________________________________________________
 
Odluka - agrotehničke mjere_________________________________________
 
Financijsko izvješće - agrotehničke mjere______________________________
 
Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme koordinatora/koordinatorice projekta „Želim napredovati aktivno“ ___________
 
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada___________________________________ ____
 
Odluka o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Cernik _____
 
Odluka o komunalnom redu_________________________________________
 
Izvješće - Gospodarenje otpadom 2016._______________________________
 
Izvješće agrotehničke mjere - financijsko 2016.__________________________
 
Izvješće agrotehničke mjere 2016._____________________________________
 
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Cernik
 
Odluka o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški program razvoja Općine Cernik za razdoblje 2015. - 2020.
 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE CERNIK U 2014.g. (Prvi rebalans)
 
Izvješće agrotehničke mjere - financijsko 2015.__________________________
 
Izvješće agrotehničke mjere 2015._____________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2019 Općina Cernik, designed by "II"